donderdag 30 maart 2017

Parel van grote waarde

Wij kunnen ons allemaal zodanig ontwikkelen dat we de goddelijke wetten die de grondslag van genezing vormen begrijpen. De echte basis voor dit begrijpen vinden we in de Bijbel. In het eerste hoofdstuk van de Bijbel staat bijvoorbeeld dat God alles zeer goed gemaakt had en en dat Hij de mens naar Zijn beeld had geschapen. De Bijbel leert ook dat God Geest is. Daaruit leiden we af dat de mens in feite volledig geestelijk en goed moet zijn. In Christian Science zijn we ervan overtuigd dat ziekte geen deel uitmaakt van de goddelijke werkelijkheid en kunnen we volhardend deze leugen weerstaan door moedig en volhardend de waarheid te zeggen. Dit ‘de waarheid zeggen’ is gebed. Daarin wordt getuigd van Gods alheid en goedheid en van Zijn onveranderlijke liefde voor de mens. Ook wordt bevestigd dat de mens echt de gelijkenis is van God. Zulk gebed heeft niets te maken met blind geloof. Het is actieve, gerichte behandeling die in het menselijk denken de angsten en verkeerde geloofsvormen vernietigt die als ziekte tot uitdrukking zijn gekomen. Christian Scientisten hebben ervaren dat het bespeuren, bevestigen en in praktijk brengen van de waarheid van het geestelijke zijn heeft geleid tot zeer betrouwbare resultaten. Volledig vertrouwen op God brengt zegen in de vorm van geestelijke bewustwording en vrijheid van angst zoals een ‘parel van grote waarde”. Matth. 13:46

Geen opmerkingen: