vrijdag 17 maart 2017

Overvloed

Niemand was zich ooit intenser bewust van de oppervlakkigheid van materiële zaken en van het daaruit voortvloeiende onvermogen om de diepe hunkering naar geluk en zekerheid te bevredigen dan Christus Jezus. Toen iemand op een keer de hulp van de Meester inriep om zijn broer ertoe over te halen een erfenis met hem te delen, antwoordde Jezus: “Het is niet in den overvloed gelegen dat iemand leeft uit zijn goederen.”(Luk.12:15) In de Bergrede gaf hij de verzekering: “Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.” (Matt.6:33) Er is ongetwijfeld niemand die niet wel eens de leegte, ontmoediging en nutteloosheid heeft gevoeld veroorzaakt door het verkeerde begrip, dat stoffelijke voorziening de substantie en werkelijkheid van ons geluk en welzijn vormt. Hoe de stoffelijke zintuigen ook aandringen op materiële bevrediging van de menselijke noden, Christian Science openbaart dat de allereerste behoefte van de mensheid een geestelijk begrijpen van God is, en van de verwantschap van de mens tot Hem. Het zo te zien kan blijvende zegeningen opleveren als in de onmiddellijke behoefte voorzien.

Geen opmerkingen: