maandag 13 maart 2017

Onze gedachten vullen met goede ideeën

Het Bijbelverhaal uit Genesis vertelt over Jakobs zoon Jozef en hoe die in staat bleek om de hele bevolking van Egypte te helpen in een tijd van nood. De Egyptenaren werden geen slachtoffer van de cyclus goed en kwaad, voorziening en armoe, omdat Jozef onder Gods leiding de juiste stappen nam om hongersnood te voorkomen, zodat Gods onbeperkte zorg en liefde voor de mens aan het licht kwamen. Jozef was een man met een buitengewoon ideaal waaraan hij trouw bleef: zijn liefde voor God en gehoorzaamheid aan Gods wil. Jozefs leven gaf kracht van demonstratie aan de waarheid van wat de apostel Paulus eeuwen later in het Nieuwe Testament zegt, namelijk dat ‘hun, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk hun, die naar Zijn voornemen geroepen zijn.’ Deze bijbelse belofte is niet zomaar maar uit de lucht gegrepen, die is gebaseerd op een Wetenschap. Die woorden van Paulus zijn niet zozeer een formulering van hoop, maar van een actueel feit. ‘God liefhebben’ houdt in dat wij wij onze gedachten vullen met de goede ideeën die hun bron in God vinden.

Geen opmerkingen: