woensdag 29 maart 2017

Onafhankelijk van de stof

Ontvouwing van het goede gaat ononderbroken door; geen pauze in de continuïteit van het goede. Gevoelens van verlies en tekortkoming kunnen we te lijf gaan met de stellige overtuiging dat God Zelf de overvloed, de volkomenheid en de continuïteit is waar wij van moment tot moment uitdrukking aan geven. Elke suggestie die zich aan ons tracht op te dringen dat wij sterfelijke wezens zijn, suggestie van erfelijkheid, milieu of de onbereikbaarheid van Gods harmonie zijn niet werkelijk. Geestelijk leven is de enige optie uit het dilemma dat wij door allerlei stoffelijke fases heen moeten. De geestelijke mens is onafhankelijk van de stof, vrij van alle invloeden dan het goddelijke. Gods schepping voert geen strijd om de oppermacht, maar laat er geen twijfel over bestaan dat de stof niets meer is dan een verkeerde opvatting van onze ware natuur. De stoffelijke wet is helemaal geen macht noch wet. Een waanvoorstelling is alles wat die is, een waanmodel van de schepping, zonder macht of werkelijkheid. Bewust van onze ware geestelijke individualiteit kunnen wij aanspraak maken op de vreugde, de kracht, reinheid, intelligentie, gezondheid, moed en vitaliteit die ons rechtens toekomen en die wij nooit kunnen verliezen. Zij zijn ons eigen, voor immer, omdat zij voortkomen uit de fontein van het Leven, God.

Geen opmerkingen: