woensdag 22 maart 2017

God het enige Ego

We moeten ons realiseren dat alles wat onharmonisch, schadelijk of beperkt is, slechts een dwalende sterfelijke veronderstelling is die beweert ons eigen denken te zijn, en als zodanig vermomd tot ons komt. In werkelijkheid is die veronderstelling geen persoon, geen plaats, geen ding, raakt nooit het door God geschonken bewustzijn van de mens en kan daarin geen plaats veroveren. Mrs.Eddy schrijft op blz. 332: “In de werkelijke en ideale mens kan het vleselijk element niet binnengaan.” Het kan zijn dat we de indruk hebben, dat er ergens onbewuste denkprocessen zijn waarover we geen controle hebben. De geestelijke waarheid is echter dat God het enige Ego is, het enige alomtegenwoordige en ondeelbare Gemoed. Dit Gemoed is nooit zonder bewustzijn, of op enigerlei wijze begrensd en heeft ook geen onderbewuste gebieden. Wat God niet in zich sluit, kan de mens als Gods weerspiegeling niet tot uitdrukking brengen. De werkelijke mens weerspiegelt voor altijd het ene alziende en alwerkende Gemoed, het ene volmaakte bewustzijn. Hij is klaar wakker en belichaamt de helderheid van Waarheid en het waarnemingsvermogen van Ziel. Deze mens heeft geen onderbewustzijn om vrees of kwaad te herbergen. Het is hem onmogelijk ziekelijke, zondige of dwalende gedachten te koesteren. God, het altijd-bewuste Gemoed houdt de mens als Zijn geestelijke uitdrukking of weerspiegeling voortdurend in stand.

Geen opmerkingen: