zondag 5 maart 2017

Geestelijk bewustzijn

Demonstratie en genezing houden menselijke liefde en integriteit in. De goddelijke Liefde openbaart op ons niveau door middel van de Christus, Gods plan, Zijn heelal en de mens. De goddelijke werkelijkheid wordt aan het licht gebracht. Wanneer  het menselijk gemoed het ene geloof door het andere vervangt en daar positief op reageert, dan betekent dat nog niet dat er genezing heeft plaatsgevonden. Dat is niet de goddelijke Liefde tot uiting brengen. Dat is niet de demonstratie van het ware zijn. Genezing is niet alleen maar een verandering van geloof, zoiets als denken dat we arm zijn en dan overgaan op de positieve gedachte dat we rijk zijn - hoe aardig dat ook is! Nee, demonstratie is het opgeven van een stoffelijke mentaliteit en het aanvaarden van een geestelijk bewustzijn. En naarmate dat gebeurt kan het resultaat wel degelijk zijn dat het goede in overvloed ons leven binnenkomt. Demonstratie is niet het resultaat van mentale acrobatiek of manipulatie. Het is het resultaat als de de Christus ons menselijk denken als het ware schoon wast van sterfelijke gedachten. Is uw benadering van genezing nederig en geestelijk en onpersoonlijk genoeg? Is ze wetenschappelijk genoeg? Genezing in de Christelijke Wetenschap heeft nog nooit iets doen ontstaan dat niet reeds bestond, heeft het alleen maar aan het licht gebracht.

Geen opmerkingen: