dinsdag 7 maart 2017

De Wetenschap van Christus

Het is absoluut niet zo dat de theologie of de toepassing van Christian Science bepaalde dingen gewoon niet wil zien of naïef is, koud of onverschillig is of geen aandacht schenkt aan het lijden van de mensheid. Niets is minder waar. Christian Scientisten zijn over het algemeen net als zoveel anderen die u wellicht kent met liefde en zorgzame toewijding voor hun naaste, mensen die met dezelfde liefde en zorg reageren op de problemen en noden van anderen en zij willen niets liever dan met hen te delen wat zij geleerd en ervaren hebben over de troost, de zorg en de bevrijding van pijn - zowel geestelijke als lichamelijke - die Christus, Waarheid, iedereen biedt. Door de Wetenschap van Christus is het mogelijk de geestelijke basis te ontdekken. In het leven van Christus Jezus komt de oneindige goddelijke Liefde tot uitdrukking. Zijn leven van liefde bracht aan het licht wat God van ons vraagt te doen. Het bracht de Christus aan het licht. Jezus bracht voor ons het feit nader dat God nabij is, dat Hij het centrum en de bron van alle leven is. Jezus toonde met zijn werken aan dat niemand kon afdwalen buiten de invloedssfeer van Gods alomvattende zorg. Hij bracht de wezenlijke goedheid van de mens aan het licht, de mens als het geliefde kind van zijn Vader-Moeder God.

Geen opmerkingen: