donderdag 9 maart 2017

Begin met dankbaarheid

De Christian Science zienswijze is in overeenstemming met Waarheid - met de alziende en al-liefhebbende God, die te rein is om het kwaad te kennen - dat is dan ook de remedie tegen de tweeslachtigheid die de schepping zowel geestelijk als stoffelijk beschouwt, als gezond en ziek. Door onze blik te richten op wat er ‘nu’ van ons gevraagd wordt - inzicht te verwerven hoe God ons ziet als Zijn geestelijke schepping - zien we de toekomst niet tegemoet met vrees voor ouderworden en aftakeling en is het verleden niet in staat onze blik te vertroebelen door zelfzuchtige gevoelens van spijt en gemis. In plaats daarvan aanvaarden wij de huidige perfectie en heel de overvloed van het goede dat de oneindige Liefde ons zo rijkelijk toebedeelt en gedragen ons daarnaar. Begin met dankbaarheid. Dankbaar dat we in Christian Science Gods wet vinden en hoe we die kunnen toepassen, en dat alles wat waar is bewezen kan worden. Zie met verwachting uit naar de voortdurende ontvouwing van Gods goedheid en daardoor neemt angst, ontmoediging en twijfel langzamerhand af.

Geen opmerkingen: