zondag 19 februari 2017

Waar uw schat is

Hoe pakken we onze problemen aan? Binden we een verbeten strijd aan met het leugenachtige stoffelijke verschijnsel, is ons uitgangspunt dat het kwaad werkelijk is en afschrikwekkend en nagenoeg onoverkomelijk? Beginnen we met de veronderstelling dat we stervelingen zijn, die zich inspannen om een sterfelijke wereld te genezen? Om van succes verzekerd te zijn, moeten we van een hoger standpunt uitgaan - van vreugde, dankbaarheid en nederigheid.  Naarmate onze gedachte geestelijk hoger rijzen, zien we dat we werkelijk één zijn met het goddelijk bewustzijn en dat we in staat zijn de Christus met minder moeite te weerspiegelen. Mrs. Eddy verklaart in Wetenschap en Gezondheid blz 262: “Van een hoger standpunt uitgaande, stijgen wij vanzelf hoger, evenals licht zonder moeite licht uitstraalt, want ‘waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn’ ”. Door de bezieling van blijdschap en dankbaarheid verheffen we ons tot dit onbesmette, verlichte Christelijk bewustzijn.

Geen opmerkingen: