zaterdag 25 februari 2017

Succes verzekerd

Ogenschijnlijke mislukking vindt plaats in een wereld van persoonlijke waarnemingen en komt nooit voor in de werkelijkheid die door de geestelijke zin onderscheiden wordt. God is de enige oorzaak, de schepper van alle ideeën en handelingen en deze mislukken nooit. Werkelijk succes bestaat eruit zich dit te realiseren en het te demonstreren. In overeenstemming met de goddelijke logica kunnen wij geen aanspraak maken op succes en dit voor onszelf demonstreren, terwijl wij tevens aannemen dat er mislukking bestaat voor anderen of in de wereld om ons heen. Indien het stoffelijke getuigenis zou beweren dat ons genezingswerk in Christian Science, dat gebaseerd is op de alwetendheid en alomtegenwoordigheid van het goddelijk Gemoed en van Liefde, niet het succes bereikt dat wij ervan verwachten, dan moeten wij krachtig volhouden dat dergelijke beweringen geen kans van slagen hebben. De altijd succesvolle goddelijke Liefde is de substantie van ons genezingswerk. Succes is verzekerd wanneer wij luisteren naar de ontelbare ideeën die door het goddelijk Gemoed - dat ons Gemoed is - omvat worden en wanneer wij die ideeën aanvaarden.

Geen opmerkingen: