woensdag 22 februari 2017

Reden voor geestelijke vreugde

Blij zijn? Als iemand gelooft dat hij sterfelijk is, onderworpen aan al wat sterfelijkheid hem oplegt, dan maakt hij zich zorgen, piekert, is bevreesd, lijdt, veroordeelt, is bedroefd, of wordt gekweld door begeerten of haat. We zullen moeten beginnen met begrijpen dat het wetenschappelijk is om in het aanschijn van het kwaad verheugd te zijn over Gods goedheid en alheid, omdat het een erkenning is van Gods macht en tegenwoordigheid, die resultaat afwerpt. Voor een toeschouwer mag het dwaas lijken iemand te zien glimlachen bij tegenspoed, maar in de praktijk van Christian Science moet men toepassen wat men gelooft en voor waar houdt. Scientisten aanvaarden de geestelijke schepping van het heelal, zoals deze wordt geopenbaard in het eerste hoofdstuk van Genesis. Daarom zijn zij ervan overtuigd dat Gods volmaakte schepping - en God zag dat het zeer goed was - ongerept en goed is. Vandaar hun blijmoedige conclusie: Alles wat niet goed is, moet een illusie zijn. We komen dan tot de erkenning dat de lijdende mens die we zo vaak menen te zijn, in feite alleen maar een zinsbegoocheling is, opgeroepen door het onware, stoffelijke denken. Ons werkelijke wezen is het beeld en de gelijkenis van Gemoed, of Geest. Dat geeft ons alle reden voor geestelijke vreugde.

Geen opmerkingen: