donderdag 23 februari 2017

Onverminderde werkzaamheid van Liefde

Stel dat we geconfronteerd worden met disharmonie in het gezin of met een ander geval, van misverstand tussen de mensen. Hoe kunnen we door de mist van dwaling heen zien? Hoe kunnen we de genegenheid en de vrede die daar werkelijk bestaan, waarnemen? Door ons met God in verbinding te stellen. Deze stille gemeenschap, samen met toegewijde studie, stelt ons in staat Gods aanwezigheid te bespeuren, Zijn stem te horen, Zijn reine ideeën te ontvangen die strijd teniet doen, Zijn liefdevolle verzekering te horen dat alles goed is. Dan verandert disharmonie in harmonie. De Christus openbaart de onverminderde werkzaamheid van de goddelijke Liefde, ook daar waar dwaling schijnt te bestaan. Onder deze genezende invloed geven we stap voor stap ons geloof in de stof, ofwel het sterfelijk gemoed, op en vernietigen we negatieve, materialistische gedachten. Dan vindt de genezing plaats, want in de goddelijke atmosfeer heerst eeuwig harmonie.

Geen opmerkingen: