vrijdag 10 februari 2017

Nederig naar Waarheid zoeken

Als wij Waarheid in ons denken toelaten, geldt voor ons wat voor Mrs. Eddy gold, dat de ‘schaduw van oude dwalingen’ noodzakelijkerwijs uit ons denken zal verdwijnen. Dat is het licht van de openbaring van de goddelijke Liefde, het toont ons Christus’ nieuwe-oude boodschap van Gods almacht en de geestelijk volmaaktheid van de mens. Het valt lang niet altijd mee de juiste houding te handhaven wanneer de opvattingen van anderen zozeer van die van jezelf lijken te verschillen. De Bijbel geeft aan hoe het voor ons mogelijk is niet te veroordelen en niet op een ander neer te zien door woord en voorbeeld van Christus Jezus. Opvattingen die zich meer op het menselijk gemoed verlaten als een genezende kracht dan op het goddelijk Gemoed, of God, wijken radicaal af van wat de Bijbel in wezen naar voren brengt. Christian Science geeft, als de openbaring van Waarheid, geestelijk begrijpen aan hen die nederig naar waarheid zoeken. Christus Jezus gaf aan wat onze houding ten opzichte van anderen moet zijn: “Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.” Matth.22:39

Geen opmerkingen: