dinsdag 7 februari 2017

Levende Waarheid

Christian Science is gebaseerd op het uitgangspunt van de geestelijke volmaaktheid van de mens als kind van God. Geestelijke reinheid, onzelfzuchtige toewijding en vreugde dragen ertoe bij het Woord zo over te brengen dat het met een open gemoed wordt ontvangen en begrepen. Hoofd zonder hart maakt het lezen twee-dimensionaal, plat en theoretisch - terwijl hart zonder hoofd tot onnatuurlijke of valse nadruk aanleiding kan geven. Er moet een onmisbaar evenwicht tussen hoofd en hart zijn. Dan krijgt het Woord kleur en effect van de levende Waarheid. Soms lijken de eisen overweldigend of de nodige visie onbereikbaar en worstelen we met een gevoel van persoonlijke tekortkoming. Deze suggestie kunnen we vrijmoedig naast ons leggen. ‘In de gemeenschap tussen God en de mens gaan de gedachten altijd van God uit naar Zijn idee, de mens.’ (W&G blz.284). Radicale uitspraken van de geestelijke waarheid krijgen glans omdat ze gepolijst zijn in het dagelijkse leven van mensen. Bij de glans van het geheel is niet de ene lichtstraal belangrijker dan de andere. Elk individu is van gelijke waarde in dit grote werk.

Geen opmerkingen: