maandag 27 februari 2017

Genesis 1

In het eerste verhaal van Genesis vinden we het getuigenis van de smetteloze goddelijke schepping; het hoogtepunt hiervan is de schepping van de mens naar het beeld en de gelijkenis van God, die door de hele Bijbel heen verklaard wordt Geest te zijn. Het tweede verhaal, dat in een allegorie tracht een verklaring te geven van de oorsprong van het kwaad, ziet de schepping door de zinsbegoocheling van een mist, die opstijgt uit de aarde, en beschrijft de mens als ontstaan uit de stof. Het onderscheid dat Mrs. Eddy in Wetenschap en Gezondheid en in haar andere geschriften maakt tussen de werkelijke, door God geschapen, geestelijke mens en de sterveling, die verondersteld wordt uit de stof te zijn voortgekomen, werpt een helder licht op de schijnbare tegenstrijdigheden van de Bijbel. In het licht van Christian Science zien we dat er een vaste lijn door de Bijbel loopt, die laat zien dat het begrip van God en Zijn eeuwig harmonische weerspiegeling, de mens, zich steeds verder ontvouwt. Het is fascinerend te denken aan de werkelijke, volmaakte geestelijke mens, die naar Gods beeld en gelijkenis gemaakt is als de directe uitdrukking van God.

Geen opmerkingen: