vrijdag 24 februari 2017

De keuze is aan ons

Wij zijn veilig als wij ons vasthouden aan onze rots, Waarheid. Standvastig te zijn is een overwinning op zichzelf. Geen enkele omstandigheid uit verleden, heden, of toekomst kan Waarheid weerstaan. Geen vrees, hoe angstaanjagend die ook mag lijken, is in staat ons leven te besturen. God alleen bestuurt de mens. We leven nu in het heden. Ieder van ons kan op zijn tijd in de verleiding komen om te schipperen. Maar wij kunnen standvastig blijven in onze trouw aan God, de goddelijke Waarheid, het oneindig Beginsel. De keuze is aan ons. Wanneer wij aan de Waarheid vasthouden, wanneer wij die liefhebben en ernaar leven, zullen wij ervaren dat ons bewustzijn van het goede groter wordt, onze dagen “rijk aan zegeningen” zijn, dat onze voetstap veilig en zeker wordt en ons leven vol kracht en schoonheid. Wij zullen standvastig zijn.

Geen opmerkingen: