woensdag 25 januari 2017

Perspectief

Hoewel het erop mag lijken dat het leven zich afspeelt in de stof met al zijn onzekerheden, zinloosheid en uitzichtloosheid, vanuit het gezichtspunt van Geest ziet het er volledig anders uit. Net zoals een uitzicht op zee of een vallei wijdser wordt en verandert naarmate men hoger stijgt, zo ontvouwt een geestelijke visie op de mens steeds duidelijker de waarheid dat het leven geheel geestelijk is, zonder ‘hoogten’ of ‘diepten’. Leven ontvouwt zich aan de geestelijke mens altijd in nieuwe en individuele kwaliteiten. Deze Christusgelijke visie op de mens verandert geleidelijk, maar zeker. Net zoals het ochtendgloren de duisternis verdrijft, eerst in het oosten en daarna van de hele hemel. Zij brengt geestelijke wedergeboorte, die geneest en verlost. Zelfs een vage notie van wat de geestelijke werkelijkheid van het leven inhoudt begint iemands hele perspectief op het leven te veranderen. Wat tevoren werkelijk en overtuigend scheen, wordt geleidelijk ontmaskerd als leugen - als misleiding.

Geen opmerkingen: