dinsdag 24 januari 2017

Onschuldig

Wat ligt aan lage morele standaard ten grondslag? Is dat hebzucht, geldgewin? Of komt dat door gebrek aan ouderlijk gezag en interesse? Is het een kwestie van gehoor geven aan misleidende pressie van buitenaf? Als we ook maar een van de slachtoffers de schuld opleggen, dan herkennen we de ware schuldige niet. In Wetenschap en Gezondheid staat: ‘Van het begin tot het einde vervolgt de slang vol haat de geestelijke idee.’ Is de ware schuldige niet de slang of het dierlijk magnetisme, dat in het menselijk bewustzijn strijd voert tegen de geestelijke idee, en dat de vervolger is van de onschuld, zuiverheid en geestelijkheid van de mens? Wetenschap en Gezondheid verklaart verder: ‘In de Openbaring neemt dit kwaad, als het zijn ondergang nadert, in omvang toe en wordt de grote, rode draak, opgeblazen van zonde, in strijdlust ontstoken tegen het geestelijke en rijp voor vernietiging. Hij is vol wellust en haat en verafschuwt de glans van de goddelijke Heerlijkheid.’ (Bldz. 565). De Christian Scientist en volgeling van Jezus heeft het op zich genomen de hiel van Waarheid en Liefde op de slang te zetten die tracht de ware idee van God en de mens te vervalsen. De geestelijke mens wordt door de denkbeeldige slang van stoffelijkheid, wellust en perversie nooit aangetast. Zijn onschuld is ongeschonden en onschendbaar.

Geen opmerkingen: