vrijdag 13 januari 2017

Leven is werkelijkheid

De demonstratie van de onwerkelijkheid van het kwaad ligt ten grondslag aan alle Christendom. De hebzucht, de haat, de jaloezie en onverschilligheid die Jezus aan het kruis ter dood wilden brengen, moesten wel falen. Jezus bewees dat haat en het kwaad niet de uiteindelijk werkelijkheid waren. Leven is de uiteindelijke werkelijkheid. De macht van onblusbare Liefde, die is werkelijk. Wat God voor de mens bestemd heeft, dat is werkelijk: gezondheid, reinheid, goedheid en vrede. De mens als werk van God, volmaakt en goed, is onvergankelijke werkelijkheid. Ook al zinkt ons de moed af en toe in de schoenen bij het dagelijks vooruitzicht de werkelijkheid van het kwaad in twijfel te moeten trekken, toch brengt het de nodige eenheid tot stand tussen ons discipelschap en Jezus en geeft perspectief aan zijn missie voor de mensheid. Het brengt voor ons de diepgaande liefde aan het licht die hij aan een wereld in nood gaf. Het stelt ons in staat om God te begrijpen en het geeft het Christendom de vitaliteit en de genezende macht de wereld te hervormen.

Geen opmerkingen: