zaterdag 7 januari 2017

Idee van Kerk

Wat een kerk van Christian Science voor de gemeenschap doet is welbeschouwd niets anders dan uitdrukking geven aan het geestelijke feit dat de Kerk in feite Gods gift is aan ons allen. Bovenal brengt het een gevoel van liefde en eenheid. Alle ideeën van God worden bij voortduring gekenmerkt door onvergankelijke kwaliteiten omdat die geestelijk zijn en onafhankelijk van tijd en actualiteit. Er zijn waarschijnlijk een onbeperkt aantal opvattingen over de Almacht, doch er is maar één God. Zo zijn er ook vele Christenen maar er is maar één Christus. Er zijn ontelbare godshuizen maar er is slechts één Kerk - de geestelijke idee. Eén God, één Christus, één Kerk. Het is deze idee van Kerk waarin God heeft voorzien voor de mens, waar ook ter wereld. Dat betekent niet we daarmee godsdienstige verschillen over het hoofd zien. Het betekent dat we van God uitgaan en iets ervaren van de eenheid en compleetheid van de schepping.

Geen opmerkingen: