maandag 16 januari 2017

Gods wil

God te erkennen als de bron van alle genezing is niet zomaar een “O gelukkig, ik hoef zelf niets te doen.”  Alles aan God overgeven is niet een passief gebeuren! Het betekent niet dat je kunt gaan freewheelen. Het is een actieve verantwoordelijkheid en vereist consequent en voortdurend het goddelijk Gemoed als ‘de wetenschappelijke genezer’ te zien. We zetten als het ware onze geestelijke zin op scherp met het doel actief getuige te zijn van genezing en demonstratie. Demonstratie vraagt om de integriteit die wij weerspiegelen als Gods beeld. Die integriteit weerhoudt ons de demonstratie te beschouwen als een soort middel om in materiële behoeften te voorzien. Demonstratie is nog iets anders dan een menselijk verlanglijstje afwerken. Demonstratie is een weergave van Gods wil, niet de onze, en heeft uitsluitend te maken met geestelijke middelen en doeleinden, ook al komen die op menselijk vlak tot uiting. Het is geen menselijke activiteit en heeft niets te maken met menselijke slimheid. Het is iets heiligs, het tentoonspreiden van de goddelijke intelligentie en liefde.

Geen opmerkingen: