dinsdag 17 januari 2017

God als de enige oorzaak

Het geloof aan het kwaad is hoe dan ook een leugen. Leven en substantie van de mens zijn geestelijk en als wij daaraan vasthouden zijn wij continu bewust dat wij de juiste weg kunnen bewandelen en ongestoord werken in gehoorzaamheid aan de Vader. Mrs. Eddy stelt de volgende vraag: ‘Wat is het voornaamste verschilpunt in mijn metafysisch systeem?’ En haar antwoord luidt: ‘Dit, dat door ons bewust te zijn van de onwerkelijkheid van ziekte, zonde en dood,  wij de alheid van Godheid demonstreren. Dit verschilpunt onderscheidt mijn systeem volledig van alle andere. Ik ontken de werkelijkheid van deze zogenaamde vormen van bestaan omdat zij niet in God gevonden worden en dit systeem geheel gegrond is op Hem als de enige oorzaak.’ (Unity of Good p. 9-10).  Vreugde, geestelijke vrijheid en innerlijke vrede zijn uitdrukking van Gods wil voor de mens en zij zijn representatief voor de geestelijke werkelijkheid van het zijn. We kunnen dankbaar zijn dat de macht van de Christus altijd voorhanden is om de suggesties van het kwaad te onderkennen en te vernietigen opdat er genezing en verlossing plaatsvindt.

Geen opmerkingen: