maandag 9 januari 2017

Gelijkenis van Liefde

Christian Science verankert ons leven in harmonie en geeft ons een vaste basis waar we altijd op kunnen teruggrijpen. Die wijst ons de weg naar blijdschap, vrede en gezondheid. Ook al is de mens altijd één met God, toch moeten wij in onze menselijke ervaring ons ‘denken’ in harmonie brengen met God, om aan het goddelijk bewustzijn van Liefde, Waarheid en Leven uitdrukking te geven. Wij kunnen en moeten vanuit deze basis werken. Wij moeten in ons bewustzijn het volmaakte en zuivere beeld van God, de gelijkenis van Liefde Zelf, trachten vast te houden en weten dat alleen God de mens bestuurt. Door Christian Science heb ik geleerd dat genezing niet een ‘herstellen’ is van dát wat niet is, maar een ontdekking van dat wat is. In feite zijn wij niet iets aan het veranderen of verbeteren - een ziek mens in een gezond mens - maar we zijn bezig geestelijk beter te begrijpen dat de eenheid van God, de goddelijke Waarheid, en de mens als de belichaming van eeuwige, geestelijke ideeën - als ‘de enig geborene van de Vader’ - de enige werkelijkheid is. Foutieve geloofsvormen hebben geen plaats in de mens als Gods gelijkenis. Jezus heeft gezegd: ‘De overste der wereld komt, en heeft aan mij niets.’ (Joh.14:30)

Geen opmerkingen: