donderdag 5 januari 2017

Bevrijd mijn ziel

De verleiding is groot om genezing te controleren door observatie, maar dit is de werking van het menselijk gemoed, dat weerstand biedt aan de transformatie die plaatsvindt door de werking van de Christus. Essentieel voor alle geestelijke genezing is het standpunt van de Christusmacht, de Waarheid die in ons bewustzijn werkt als de wet die alle dwaalgeloof en fabels omtrent ons lichaam en de menselijk conditie vernietigt. Daar vindt vooruitgang plaats. Het valt niet mee om, zelfs maar bij benadering onder woorden te brengen wat het betekent genezing te ervaren door Gods aanwezigheid. Woorden schieten te kort om het moment weer te geven waarop pijn, lijden, angst en hopeloosheid wegebben uit ons bewustzijn. Psalmen 116:3,4,8 doet een poging om zo’n moment weer te geven: “De banden des doods hadden mij omvangen, en de angsten der hel hadden mij getroffen; ik vond benauwdheid en droefenis. Maar ik riep de Naam des Heeren aan, zeggende: Och, Heere! bevrijd mijn ziel. Want Gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot."

Geen opmerkingen: