zondag 4 december 2016

Wijzig het getuigenis

“Wijzig het getuigenis en datgene verdwijnt, wat tevoren werkelijk toescheen aan dit verkeerde geloof en het menselijk bewustzijn komt op een hoger peil.” Wetenschap en Gezondheid p.297. Hoe moet ik dat ‘wijzig het getuigenis’ voor elkaar krijgen? Ik dacht hierover na in mijn gebed en zag ineens dat er van de lezer van Wetenschap en Gezondheid een beslissing werd verlangd. Ik voor mijzelf moest beslissen van welk standpunt uit ik het getuigenis dat ik met de zintuigen waarnam moest interpreteren. Moest ik mijn geestelijke zin gebruiken of moest ik mij door het stoffelijk getuigenis dat zich voordoet als werkelijk laten inpakken? Ik wist dat mijn enige ware zintuigen geestelijk waren en zij alleen konden mij vertellen wat werkelijk was. Bij elke nieuwe ervaring leer ik dat ik agressieve gedachtelijke suggesties, die aan de gedachte een vals beeld opdringen met de bedoeling om te misleiden, onmiddellijk kan weigeren. Ik heb geleerd dat ik alles wat ik niet van God kan herleiden in de categorie waandenkbeelden moet plaatsen, of die nu komt in de vorm van een gedachte of een fysieke conditie. Het geloof aan het kwaad is hoe dan ook altijd een leugen zonder enige oorzaak en waar ik heerschappij over heb die God mij had gegeven. Ik weet dat wat ik met de geestelijke zinnen zie de feitelijke waarheid is, het echte getuigenis.

Geen opmerkingen: