donderdag 15 december 2016

Verwantschap tot God zien

De wereld heeft behoefte aan de zekerheid dat de Verlosser of Christus ook nu nog aanwezig en actief is en de mensen bevrijdt van veroordeling en sterfelijkheid, van alle vrees en zorg die daarmee gepaard gaan, en dat hij mannen en vrouwen opheft tot de erkenning van hun rechtmatig erfdeel als de zonen en dochters van God. Als wij inzien wat de ware staat van de mens is zoals Jezus die aanschouwelijk maakte, zal ons contact met anderen ook in waarde toenemen. Naarmate wij onze verwantschap tot God duidelijk zien en wij ieder familielid omvatten in het licht van de Christus, zullen onaardige familietrekken en schrijnende karaktereigenschappen die maar niet willen wijken, langzamerhand uit onze gedachten verdwijnen. Het mooiste geschenk dat wij elkaar kunnen geven, is elkaar te kennen zoals God ons kent.

Geen opmerkingen: