dinsdag 20 december 2016

Onze ogen openen

Talloos zijn de problemen die om speciaal gebed vragen: kindermishandeling, studieproblemen, conflicten thuis, honger en andere ontberingen om er enkele te noemen. Soms lijkt de mist van het stoffelijke zo dicht en maakt hij zichzelf zo ondoorzichtig dat het moeilijk is er door heen te zien, hoe geestelijk toegewijd we ook zijn. Hoe scherper de tegenstelling tussen de geestelijke idee en het stoffelijke drogbeeld, des te duidelijker treedt de leugen aan het licht en des te eerder kan hij vernietigd worden. Laten we niet langer aarzelen om bij de geringste impuls om te helpen onze gedachten open te stellen voor de leiding en onzelfzuchtige liefde die van God komen. Het doel van gebed is zuiver en alleen ons dieper bewust te worden van de geestelijke werkelijkheid en dat zal onze ogen openen voor verdere zegeningen. Wanneer de Waarheid ons duidelijk wordt, vinden we weer moed om verder te gaan, de gezondheid wordt hersteld, conflicten worden opgelost, onze morele standaard wordt hersteld en ieder gevoel dat de mens eenzaam en verlaten is verdwijnt in het ware besef dat hij kind van God is.

Geen opmerkingen: