donderdag 8 december 2016

Ontzelfde liefde

‘De zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij hij de Vader dat ziet doen’ (Joh. 5:19). In plaats van het menselijk zelf te verheffen, baseerde Jezus zijn genezende werk juist op het ondergeschikt maken van de menselijke benadering van de dingen en bracht hij de geestelijke identiteit en individualiteit aan het licht. Hij was meester over de stoffelijke zinnen. De voetwassing is er een goed voorbeeld van hoe Jezus volledig met zijn menselijke zelf had afgerekend. Hoogmoed had voor hem niet de signatuur van het ware en het werkelijke. Ontzelfde liefde, die uit de goddelijke bron van Liefde voortkomt, doet het genezende werk, niet de vormen van eigenliefde die het gevolg zijn van zelfingenomenheid en die van de wereld zijn. Het zelf is van nature geen deel van geestelijke genezing. Het enige doel daarvan is te bewijzen wat God is en wat Hij  doet en daarbij anderen tot zegen te zijn. Geestelijke genezing is niet gericht op enig zelfzuchtig doel.

Geen opmerkingen: