woensdag 21 december 2016

Metafysische benadering

In tijden van uitzonderlijke mogelijkheden en uitzonderlijke eisen neemt het denken soms een radicaal standpunt in over hoe verder te gaan, wat de juiste weg is en waar de oplossingen liggen. Mrs. Eddy schrijft in The People’s Idea of God pag.1: “Iedere stap vooruit is een stap geestelijker”. Dit is een metafysische benadering die alleen richting kan geven en leiden, die vergeestelijkt, kracht geeft en verenigt. Ieder van ons dient er speciale aandacht aan te geven dat we elkaar liefhebben. En we dienen aan die liefde uitdrukking te geven op een concrete wijze en tolerant en vergevingsgezind te zijn en in gebed de verschillende gezichtspunten te begrijpen, waarbij we zoveel mogelijk feiten trachten te vergaren en naar elkaars standpunt te luisteren om ermee te werken in de gegeven omstandigheden. Onverzettelijkheid en verbolgen of zelfingenomen standpunten dragen nooit werkelijk bij. Dit soort standpunten, zelfs al zouden ze het ‘gelijk’ aan hun kant hebben en de overhand krijgen, zouden toch niet effectief ingevoerd kunnen worden zonder het geestelijk zuiveringsproces te ondergaan waar alle menselijke plannenmakerij doorheen moet, wil het iets ten goede tot stand brengen. Zeker, dit is een tijd voor metafysische benadering die grote eisen stelt van wijsheid, werk en gebed aan iedere Christian Scientist.

Geen opmerkingen: