zaterdag 3 december 2016

Inzicht in de werkelijkheid

Als Jezus voor moeilijke situaties werd geplaatst, was hij nooit onzeker wat hem te doen stond. Met zekerheid en overtuiging bewees hij dat de mens onafscheidelijk verbonden is met zijn hemelse Vader, door te voorzien in de nood van hen die bij hem kwamen voor genezing. Zijn genezingen maakten duidelijk dat wat voor de menselijke zinnen een lichamelijke toestand was die moest worden genezen, in feite een mentale oorzaak had, namelijk een misvatting over God en de mens. Jezus toonde voor eens en voor altijd aan dat Leven Geest is en dat de stof niet werkelijk substantieel is. Hoe onlosmakelijk een onharmonieuze situatie ook lijkt te zijn, hoe lang die ook al schijnt te bestaan, als we weigeren enig geloof te hechten aan haar veronderstelde werkelijkheid, kan die niet langer de schijn van werkelijkheid ophouden, omdat die in feite uit niets anders dan een verkeerd geloof of een leugen bestaat. Inzicht in de werkelijkheid dat de hogere wetten van God de mens altijd in harmonie besturen brengt de genezende invloed van de Christus in ons leven en ontvouwt de geestelijke volmaaktheid en volkomenheid van de mens als zijn natuurlijke toestand. Jezus toonde aan dat Leven Geest is en dat de stof niet werkelijk substantieel is.

Geen opmerkingen: