zondag 11 december 2016

Geestelijke levensbeschouwing

Wat kunnen we leren van de geestelijk levensbeschouwing? Het  brengt ons ertoe vast te houden aan het uitgangspunt dat een volmaakt Beginsel een volmaakte mens in stand houdt. De mens is altijd Gods geestelijke idee, een idee die niet anders kan ‘dan exact de aard van z’n Beginsel uitdrukken.’ Als dit waar is dan functioneert de mens altijd zoals Beginsel opereert. In Wetenschap en Gezondheid wordt gesproken over ‘een altijd werkend, goddelijk Beginsel. De werking van dit Beginsel wijst op het eeuwig voortbestaan van de wetenschappelijke orde en de onverbroken voortduur van het zijn’ (p.123). Er kan geen wanorde bestaan in de manier waarop Beginsel werkt. Aangezien Beginsel oneindig is en de mens de oneindige volmaakte weerspiegeling van Beginsel, kan het niet anders of de mens moet ook deze wetenschappelijk orde uitdrukken. Het lichaam geneest als we daadkrachtig de sterfelijke levensbeschouwing afwijzen en inzien dat de mens niet een sterveling is. De geestelijke levensbeschouwing werkt bevrijdend en ontvouwt dat het goddelijk Gemoed het enige is dat de mens bestuurt.

Geen opmerkingen: