maandag 5 december 2016

De strijd is niet langer de onze

Hoe leggen wij een gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid af dat soms zo zwaar weegt? En hoe ontsnappen we aan de lethargie die suggereert ons maar aan te passen en het conflict te negeren? In de eerste plaats moeten we beseffen dat de uitdaging niets anders is dan een gelegenheid voor geestelijke groei en dat wat ons weerhoudt angst is voor mislukking en de vrees anders te zijn. Toch kunnen wij genezen worden van de angst problemen op een geestelijke basis aan te pakken, door ons te wenden tot de goddelijke Liefde, die angst vernietigt en door gebruik te maken van het geestelijk begrijpen, dat God voortdurend in ons ontvouwt. Voor het menselijk gemoed is de uitdaging de strijd tussen het goede en wat dat gemoed definieert als kwaad. Geestelijk begrijpen erkent alleen Gods alheid en de volmaaktheid van Zijn schepping, die geestelijk is en de goddelijke goedheid tot uitdrukking brengt. Dan is de strijd niet langer de onze, alleen tegen een of andere duistere en onheilspellende kracht, maar dan is het een goede gelegenheid om het bewijs te leveren van de almacht van de ene God.

Geen opmerkingen: