zaterdag 10 december 2016

De mens weerspiegelt Gods bestuur

 In Wetenschap en Gezondheid p. 393 schrijft Mrs. Eddy: “Sta sterk in uw begrijpen, dat het goddelijk Gemoed regeert en dat in de Wetenschap de mens Gods bestuur weerspiegelt.” Gods almacht houdt de heerschappij over het lichaam in en geneest de gebreken van het lichaam. Maar om dit feit te bewijzen en zodoende het voorbeeld van Christus Jezus te volgen, moeten we sterk staan in ons begrijpen dat alleen het goddelijk Gemoed de mens bestuurt. De mens als weerspiegeling, weerspiegeling van God, kan niet anders dan Gods aard tot uitdrukking brengen en is daarom geestelijk, onsterfelijk, volmaakt en eeuwig. En dat is hij dan ook. God handhaaft deze ware aard van de mens ononderbroken als de permanente en volmaakte uitdrukking van Zijn eigen wezen. Dit uitgangspunt is niet algemeen aanvaard omdat het radicaal afwijkt van wat de mensheid als werkelijk aanvaardt. Daarom is het zo belangrijk onze gedachten te verheffen boven een vleselijke opvatting over de mens en de geestelijke feiten van het zijn voor ogen te houden.

Geen opmerkingen: