woensdag 14 december 2016

De geboorte van de Zaligmaker

“Ziet , ik verkondig grote blijdschap, die voor het gehele volk wezen zal; namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, De Heere” (Luk 2:10,11).  Bij het herdenken van de geboorte van de Zaligmaker, spreekt het wonder van die boodschap ook vandaag de dag nog tot ons. Net zoals de wakende herders kunnen ook wij de vreugde beleven dat de Christus, Waarheid, ons opnieuw geopenbaard wordt. Kerstmis viert de komst en geboorte van Jezus, maar de verlossing die hij ons kwam verkondigen, is even eeuwig als God. Wij kunnen iedere dag ons hart voor de Christus openstellen, want de Christus heft het bewustzijn boven de zorgen en lasten van de stof en helpt ons vat te krijgen op onze geestelijke identiteit, die altijd één is met God.

Geen opmerkingen: