maandag 21 november 2016

Wat is demonstratie?

Wat is demonstratie? De term is afgeleid van het Latijn en betekent ‘laten zien’. En je kunt niet laten zien, zonder iets te laten zien. En omdat in Christian Science God en Zijn idee alles is wat werkelijk bestaat, is dat ‘iets’ dat we laten zien of demonstreren in feite God of het goede. Het is de werkelijkheid die aan het licht wordt gebracht. Het ont-dekt of openbaart als het ware aan de mens wat onomstotelijk waar en goddelijk is. Zonde, ziekte en sterfelijkheid aan de andere kant zijn een gevolg van het geloof dat het sterfelijk gemoed zichzelf in al haar vuigheid kan demonstreren of uitdrukken. Iedere geestelijke genezing weerlegt dat geloof uit-en-te-na. Demonstratie in Christian Science is niet opnieuw conditioneren, of een zieke toestand in een gezonde toestand herscheppen, nee, het is het laten zien van wat er al die tijd al was - demonstratie neemt als het ware de sluier weg die over bepaalde geestelijke werkelijkheid hangt. Het is het aan het licht brengen van wat er altijd al is geweest en er altijd zal zijn.

Geen opmerkingen: