vrijdag 18 november 2016

Onveranderlijke volkomenheid en reinheid van Geest

In Wetenschap en Gezondheid p. 463 schrijft Mrs. Eddy: “Een geestelijke idee bevat geen enkel element van  dwaling en deze waarheid verwijdert op de juiste wijze al wat schadelijk is.” Zo’n uitspraak ondersteunt het inzicht dat de reinheid van de mens van fundamenteel belang is voor genezing. Onze ware identiteit als Gods idee bevat geen dwaling, geen zonde, geen ziekte; de substantie van de mens is God, Geest, en houdt de onveranderlijke volkomenheid en reinheid van Geest in. De reinheid van ons denken brengt vernieuwing tot stand in onze huidige opvatting over wie en wat we zijn, wat we waard zijn, of hoe we leven. En door Christelijke wedergeboorte worden wij bevrijd van elke beperking die ons wordt opgelegd, zij het ziekte, zwakte, disharmonie of zonde.

Geen opmerkingen: