maandag 14 november 2016

Liefde gehuwd met haar eigen geestelijke idee

Ik vind het prachtig wat Mrs. Eddy schrijft over eenheid met God: “Liefde gehuwd met haar eigen geestelijke idee” (W&G 575). Jezus zegt: “Mijn Koninkrijk”, mijn bewustzijn, “is niet van deze wereld” (Joh.18:36). Als wij menen dat wij van deze stoffelijke wereld zijn en leven in een stoffelijk heelal, dan is ons uitgangspunt verkeerd en zijn we dualistisch bezig. Werken met tegenstellingen als goed en kwaad, Geest of stof, heeft niets met de werkelijkheid te maken. Geest is de enige werkelijkheid die er is. Ons uitgangspunt moet altijd God zijn, het goddelijke Gemoed en Zijn openbaringswijze. God drukt Zichzelf onafgebroken uit en wij, u en ik, zijn die uitdrukking. Het is onmogelijk expressie (of gevolg) te scheiden van oorzaak. Die zijn  één.  Wij zijn de volledige uitdrukking van Zijn Liefde. Het helpt jezelf te zien in je ware wezen, als geestelijke idee, geheel gescheiden van de zonde. Het brengt altijd vreugde de compleetheid van de mens te zien en te demonstreren.

Geen opmerkingen: