woensdag 16 november 2016

God is altijd-aanwezige Liefde

Wetenschap en Gezondheid p. 40 verklaart: “Hoe moeilijker  de stoffelijke toestand lijkt, die door Geest moet worden overwonnen, des te sterker moet ons geloof en des te reiner onze liefde zijn. De apostel Johannes zegt: “Er is in de Liefde geen vrees, maar de volmaakte Liefde drijft de vrees buiten”. Als we echt de gevoelens van angst van een ziek of verontrust mens willen overwinnen, moeten we de bron van de angst aanpakken. En die bron is de overtuiging dat we een stoffelijk schepsel zijn,onderhevig aan ziekte, verwondingen, gevaar of iets dergelijks. Het middel om die angst tegen te gaan is het inzicht dat God altijd-aanwezige Liefde is en dat Hij iedere individu, als Zijn eigen geestelijke idee, kent en beschermt. Jezus zei in Mark 5:36 “Vrees niet, geloof alleen”. Vrees is de stem van ongeloof. Deze stem beweert dat wij kwetsbare wezens zijn, die slachtoffer kunnen worden van materiële omstandigheden en dat genezing onmogelijk is. Omdat ieder van ons de geestelijke idee van de goddelijke Liefde is, zijn we allen verzekerd van zijn kracht en blijvende zorg. Onze ware onverbrekelijke relatie met God komt aan het licht. Genezing is het resultaat.

Geen opmerkingen: