dinsdag 22 november 2016

Een omkering van waarheid

Hoe vaak denken we niet dat mensen de bron van zonde zijn, in plaats van te begrijpen dat zonde zich door verkeerde opvattingen aan ons opdringt en dat wij het volste recht hebben onze kijk op de mens aan de Christus te toetsen. Door dat te doen bevrijden wij onszelf en anderen van de zogenaamde macht van zonde. Wat wij soms als de mens ervaren, geheel bepaald door zinnelijke drijfveren, is niet de mens maar een ingebeelde voorstelling van de mens, een omkering van waarheid. Het is net zozeer een leugen als die eerste leugen van de slang dat Adam en Eva als God zouden worden en goed en kwaad kennen. Als wij aan dit soort argumenten weerstand bieden in welke vermomming zij zich ook voordoen en begrijpen dat zij een loze belofte inhouden, dan vernietigen wij de invloed die eraan wordt toegeschreven. Dan bewijzen wij dat de mens zijn zuiverheid, zijn onschuld, niet kan verliezen.

Geen opmerkingen: