zondag 27 november 2016

De atmosfeer van Geest

In 1 Kor. 2:9,10 lezen we ‘Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft voor hen, die Hem liefhebben. Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods.’ Dit betekent voor mij dat we met het getuigenis van de vijf zintuigen niet met zekerheid kunnen zeggen wat het goede is dat God ons geeft. Alleen ons geestelijk onderscheidingsvermogen doet dat. Het waangeloof van de vijf zintuigen heeft zijn ontstaan in het vleselijk gemoed, waarvan Paulus zegt dat het ‘vijandschap is tegen God’. Het is belangrijk te begrijpen dat de mens niet onderhevig is aan fysieke en biologische wetten, omdat hij in de atmosfeer van Geest leeft. Zijn motieven, verlangens en affiniteiten zijn geheel geestelijk. Alleen het geestelijke geeft voldoening. Als wij de geestelijke mens onderscheiden, dan begrijpen wij iets van ons ware zelf, dat heerschappij heeft gekregen.

Geen opmerkingen: