zondag 20 november 2016

Bundeling van gedachten

Het weerspiegelde licht van de zon is zelfs doordringender dan dat van een vuurtoren. Het is allang bekend hoe we de kracht van zonnestralen kunnen gebruiken door bijvoorbeeld het licht met een lens te bundelen en zo iets tot ontbranding te brengen. Het effect van de bundeling van gedachten die een zijn met God heeft een nog veel krachtiger uitwerking. ‘Wanneer de stralen van oneindige Waarheid in het brandpunt der ideeën worden vergaderd, brengen zij ogenblikkelijk licht,’ schrijft Mrs. Eddy, ‘terwijl duizend jaren van menselijke leerstellingen, hypothesen en vage gissingen zulk een glans niet uitstralen.” (W&G p.504) Het is niet door persoonlijk charisma dat Waarheid doorklinkt. Mrs. Eddy legde de grondslag voor een Kerk die vrij was van persoonlijke invloed. Gebaseerd op het wetenschappelijk uitgangspunt van de geestelijke volmaaktheid van de mens als kind van God kunnen wij ons denken in overeenstemming brengen met de de leer van onze Meester, Christus Jezus. Onze bereidheid om te dienen en in genade en begrijpen te groeien is de open deur naar een ervaring die zijns gelijke niet kent in mogelijkheden voor vreugde en vooruitgang.

Geen opmerkingen: