vrijdag 7 oktober 2016

Vertrouwen in Liefde


De goedheid van Liefde, die een en al intelligente ‘activiteit en kracht’ is, geneest ons. En dat is niet een toevalligheid of een kwestie van geluk dat genezing plaatsvindt. Omdat in feite ieder van ons de geestelijke idee van de goddelijke Liefde is, zijn we allen verzekerd van zijn kracht en blijvende zorg. Het is onze ware en onverbrekelijke relatie met God die aan het licht komt. De wetenschap dat Liefde aanwezig is, maakt het voor ons mogelijk de hulp en leiding van Liefde in te roepen voor zowel grote  als kleine problemen. Dit neemt onze angst weg zelfs als we geconfronteerd worden met een ernstige omstandigheid. Ons vertrouwen in Liefde versterkt door zelf aan liefde op een reinere manier uitdrukking te geven - door het bereik van onze liefde te vergroten en minder kieskeurig te zijn in het geven ervan. Iedereen leert over de goddelijke Liefde op de manier die hem of haar het meest aanspreekt en waardoor we voor onze levensweg de leiding aan die Liefde kunnen overgeven. Door meer inzicht in de aard van de goddelijke Liefde zijn we oplettender en kunnen we angst van ons afzetten met de wetenschap dat angst machteloos is. Maar het mooiste is wel dat we Liefde gaan ervaren als een vriend, een ware vriend die altijd voor ons klaarstaat.

donderdag 6 oktober 2016

Goddelijk karakter

De geestelijke levensbeschouwing erkent het goddelijk en oppermachtig Gemoed als de bron van alles wat werkelijk bestaat, en de mens als de eeuwige, volmaakte weerspiegeling van het volmaakte Beginsel, of God, en weet dat de mens alleen bestaat uit wat goddelijk karakter heeft. Zo is de mens de voortdurende manifestatie van het goddelijk Gemoed. Als de mens volkomen geestelijk is, hoe verklaren we dan de aanwezigheid van een fysiek lichaam? Wat is het lichaam en waar komt het vandaan? Als het lichaam niet werkelijk de mens voorstelt, hoe kan dan Gods macht zich op het lichaam uiten? Hoe kan het goddelijk Gemoed de ziekte van het lichaam genezen zonder kennis te nemen van de lichamelijke toestand? Het antwoord hierop is dat Gemoed krachtens z’n almacht alles uit de gedachten, en daarmee ook uit het lichaam bant wat ongelijk is aan Gemoed - namelijk verkeerde geloofsvormen. Wanneer we inzien dat iedere onharmonische lichamelijke toestand niets meer is dan een leugen die de mens valselijk is toegerekend, dan kunnen we beter begrijpen dat de leugen vernietigd wordt door kennis te nemen van de waarheid over de mens. Het is net als het licht dat het donker verdrijft. De waarheid van het werkelijke zijn is als licht dat in het menselijk bewustzijn zetelt. Het schakelt het duister van het sterfelijk gemoed uit. De verkeerde geloofsvorm vernietigd, blijft er niets over om door het lichaam tot uiting te komen dan goddelijk karakter.

dinsdag 4 oktober 2016

Inspiratie en vitaliteit

Er zijn dikwijls momenten op een drukke dag dat ik wenste dat ik kon wegglippen in een extra ‘ochtend’ moment. Wat ons echter vernieuwt, activeert en inspireert en iets extra’s in onze ervaring brengt - of we nu ‘s middags voor een boodschap op stap zijn, of dat we ‘s avonds naar huis rijden van ons werk - is een glimp van de waarheid dat actief leven altijd intact is. Niets is zo stimulerend als de realisatie dat ons ware zijn de krachtige, intelligente uitdrukking is van het goede dat God is. We kunnen ons afvragen waar is die vernieuwing, die inspiratie en vitaliteit dan wel gebleven als we ons zelfvertrouwen verloren hebben of gebrek hebben aan nieuwe ideeën? Om het maar kort te zeggen, die zijn hier en nu aanwezig, in het Gemoed zelf dat wij weerspiegelen, het goddelijk Gemoed. Daarom is de indruk dat vitaliteit, inzicht, of welk ander attribuut van Leven dan ook, vermindert is of verdwenen is, onjuist. Even onjuist als te spreken van een zwakke zon als we doelen op de zonsondergang. Wie kan een dag voorstellen zonder een morgen? Het goede nieuws is, dat er geen beperking is aan het aantal nieuwe mogelijkheden of verlichte ‘ochtenden’ die we hebben en tot hoeveel goeds deze kunnen leiden. Een nieuwe inzet en nieuwe doelstellingen kunnen de deur openen naar groter bevrediging en beloning.