maandag 26 september 2016

Het Eerste gebod

In het algemeen kunnen we stellen dat genezing van ziekte zowel als van zonde het gevolg is als we dagelijks het Eerste gebod in praktijk brengen. Dat wil zeggen dat we één God, één Gemoed, één Geest of substantie erkennen en gehoorzamen, met als resultaat dat we ons bewust worden van de macht die God ons geeft om de opdringende suggesties dat we in en door de stof leven af te leggen. Er is in de menselijke ervaring nooit een moment waarop wij kunnen zeggen: ‘Zelfonderzoek en wedergeboorte, nee hoor, daar ben ik overheen gegroeid.’ Dagelijks, elk uur, is er werk aan de winkel om de ‘oude mens’ met alles wat niet tot ons ware zelf behoort welbewust af te leggen. Ongeduld, heethoofdigheid, eigenzinnigheid, zinnelijkheid, eigenbelang en eerzucht, wrok, van al hiervan dient te te worden erkend dat zij geen deel uitmaken van de mens als Gods beeld en gelijkenis, en ze dienen te worden vernietigd door de macht van de Christus. Eerlijke zelfbeschouwing brengt ons altijd op onze knieën voor het licht van de Christus. We brengen ons denken in overeenstemming met de geestelijke waarheid, en zo versterkt zich ons vertrouwen dat we de ‘nieuwe mens’, zoals Christus die openbaart, aandoen.

Geen opmerkingen: