woensdag 7 september 2016

Getuigenis afleggen

Ongeacht wat ons beroep is, onze werkelijke reden van het bestaan is om aan onze medemensen getuigenis af te leggen van onze liefdevolle Vader, God, d.w.z. de liefde tot uitdrukking te brengen die God onvoorwaardelijk aan al Zijn kinderen geeft - of die nu naast ons wonen of in een ander land. Natuurlijk is het niet makkelijk mensen lief te hebben wiens gedrag zelfzucht, onverantwoordelijk  of zelfs haatdragend is. Maar anderen liefhebben is niet iets dat wij alleen maar doen als het gemakkelijk is of als we er zin in hebben. Jezus droeg zijn volgelingen op de goddelijke natuur dag in dag uit tot uitdrukking te brengen. Een van zijn uitspraken luidt: “Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.” Het is ons goddelijk recht om vrede te ervaren; maar tegelijkertijd is het onze plicht om te helpen vrede tot stand te brengen. Wij kunnen aan beide voldoen als wij in ons gebed het beeld van een dwalend zinnelijk mens vervangen door dat van de geestelijke en volmaakte mens die Christus Jezus liet zien door zijn genezend werk.

Geen opmerkingen: