zondag 4 september 2016

De Christus

De Christus was er in feite al voordat Jezus als prediker rondtrok. De Christus is in ieder menselijk bewustzijn aanwezig. De neiging bestaat de Christus terug te brengen tot een ideaal, een idee waarover we kunnen denken en waarin we proberen te geloven, terwijl de Christus in feite een wezenlijke en levendige en actieve aanwezigheid is waar we gehoor aan kunnen geven. Het is de geest van de goddelijke Waarheid en Liefde die leven schenkt. De Christus is een bezielende levengevende macht die, wanneer wij ons ervoor open stellen, ons denken, spreken en handelen leidt in overeenstemming met Gods natuur. Heel eenvoudig gezegd, de Christus is Gods boodschap aan de mensheid, Gods uitdrukking van alles wat Hij is en de waarheid van de mens, die God geschapen heeft. De Christus spreekt tot ons van onze Vader-Moeder God, de alomtegenwoordige Liefde, het almachtige goddelijk Beginsel, alomvattende Geest en Ziel. En de Christus toont onze werkelijke, geestelijke individualiteit als Gods eigen beeld, dat Zijn onsterfelijkheid, volmaaktheid, volkomenheid en vrijheid weerspiegelt. Wanneer wij luisteren naar wat Christus openbaart en ons dat eigen maken, geeft dat kracht aan onze overtuiging dat God Alles is en dat wij Hem in werkelijkheid weerspiegelen. Wij beginnen iets  van Gods tegenwoordigheid te voelen en te ervaren dat onze heerschappij over zonde en ziekte gelijke tred houdt met onze toewijding aan het geestelijke.

Geen opmerkingen: