woensdag 17 augustus 2016

Zien wat er al is

Als we om ons hen kijken zien we allerlei dingen en misschien wel allerlei ongelukkige toestanden. Maar hoe kunnen we hoop zien? Hoe kunnen we geluk zien? En hoe liefde? Met onze ogen zien we de uiterlijke manifestaties van deze zaken. Het z i e n van ideeën en eigenschappen echter vraagt onderscheidingsvermogen dat niet beperkt is tot onze ogen. En dan is het bovendien nog zo dat we niet alleen maar willen toe-kijken als bij een toneelstuk, maar we willen die ideeën ook zelf ervaren.  In Christian Science leren we de noodzaak inzien om ogenblikkelijk te reageren op de geestelijke ideeën als ze in ons opkomen, omdat dat een praktisch en direct resultaat heeft. Wij allen vandaag kunnen het voorbeeld van Jezus volgen, zoals Mrs. Eddy dat deed. Ook wij kunnen onze gedachten openen, het geestelijk inzicht tot ontwikkeling laten komen en er in ons leven uiting aan geven. Het resultaat is genezing. Geestelijke visie laat ons geestelijke ideeën zien. Geestelijke visie stelt ons in staat geestelijke kracht en macht waar te nemen. Geestelijke visie weet dat de mens nooit zijn greep op het goede verliest en het geestelijk goede de mens nooit verlaat. Het ziet de ware aard van iedere door God geschapen individu. Het is niet een menselijk optimisme. Het is het gebruikmaken van van de zuivere zintuigen van Ziel om te zien wat er al is.

Geen opmerkingen: