donderdag 18 augustus 2016

Ware rechtsmacht

In Wetenschap en Gezondheid blz. 379 staat: “De ware rechtsmacht van de wereld berust bij Gemoed, dat elk gevolg bestuurt, en erkent, dat alle veroorzaking in het goddelijk Gemoed is gelegen.” Dit geeft aan hoezeer ons begrijpen op een dwaalspoor wordt gebracht als wij ons zo van ons stuk laten brengen door een situatie dat we vergeten dat ‘de ware rechtsmacht van de wereld bij Gemoed berust’, bij God. Wij moeten uitgaan van de goddelijke openbaring, willen wij een juist inzicht verkrijgen. Denk eens aan hen die politiek asiel zoeken. Ook in deze gevallen blijkt vaak dat wat goed is voor de ene partij niet betekent dat het ook goed is voor de andere. Zijn we ervan overtuigd dat we altijd in ieder geval de juiste beslissing nemen of asiel moet worden toegewezen of niet? En wat doen we in het geval er een vloed van asielzoekers het land binnenkomt. Hoe vinden we een rechtvaardige oplossing voor beide kanten? Van een menselijk standpunt uit gezien lijkt de oplossing soms niet eenvoudig. Maar als we uitgaan van het feit dat ‘de ware rechtsmacht van de wereld berust bij Gemoed, dat elk gevolg bestuurt, en erkent, dat alle veroorzaking in het goddelijk Gemoed is gelegen’ dan kunnen we in gebed bevestigen dat het almachtig en goddelijk Gemoed werkelijk alles onder controle heeft. Wat de ontwikkeling ook teweeg brengt, het zal blijken dat wij in staat zijn met de verandering te leven. Het goddelijk Gemoed geeft de weg naar een oplossing aan voor hen die uitvoering aan de taak moeten geven.

Geen opmerkingen: