dinsdag 16 augustus 2016

De heerlijkheid des Heeren

In Christian Science is gebed een bewuste gemeenschap met God - het erkennen van de volmaaktheid van God en de daaruit voortvloeiende volmaaktheid van de mens. Het ontkent de onjuistheden, die geen deel van ons ware zelf uitmaken, en bevestigt de juistheid van onze identiteit als de volmaakte uitdrukking van God. Als we een duidelijk begrip van onze ware identiteit verkregen hebben, groeit het verlangen in ons dit begrip nog verder te ontwikkelen door onze naaste te helpen en de samenleving te verbeteren. Jezus was een activist. Hij trok zich niet terug uit de wereld om in zijn eentje de begrenzingen van de stof te overwinnen en zijn eigen zaligheid uit te werken. Hij gebruikte zijn begrip in het dagelijkse leven om de mensen te genezen en een betere maatschappij tot stand te brengen. Mrs. Eddy spreekt in haar boeken vaak over de mens als beeld in alle grootsheid. Wat zijn de verschillende eigenschappen die we in alle grootsheid uitgebeeld vinden? Het zijn eigenschappen als waardigheid, kalmte, evenwichtigheid, bevalligheid, reinheid, harmonie, adeldom, welsprekendheid. In 2Kor. 3:18 staat: “Wij allen met ongedekte aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, als door des Heeren Geest.”

Geen opmerkingen: