vrijdag 26 augustus 2016

Absolute goedheid

Geestelijke reinheid is in feite een eigenschap van het denken dat de werkelijkheid ziet in termen van het absolute goede dat God schept. Dat wil zeggen het kent alleen het goede en brengt alleen het goede tot uitdrukking. Als wij tot  het inzicht komen dat de mens geen bewustzijn heeft gescheiden van het goddelijk goede, dat God het ene oneindige Gemoed is dat de mens weerspiegelt en dat de eigenlijke aard van ons ware wezen - dat is wie we werkelijk zijn - de weerspiegeling is van het goddelijk Gemoed, dan ontdekken wij in feite onze aangeboren reinheid. Wij zijn dan getuige van de absolute goedheid van God zoals die zich in ons leven hier en nu manifesteert, de ene keer op een heel bijzondere manier, de andere keer onopvallender en bescheidener. En we beseffen dan steeds duidelijker hoe Gods gehele schepping onmogelijk iets anders tot uitdrukking kan brengen dan de volkomen goedheid van God zelf.

donderdag 18 augustus 2016

Ware rechtsmacht

In Wetenschap en Gezondheid blz. 379 staat: “De ware rechtsmacht van de wereld berust bij Gemoed, dat elk gevolg bestuurt, en erkent, dat alle veroorzaking in het goddelijk Gemoed is gelegen.” Dit geeft aan hoezeer ons begrijpen op een dwaalspoor wordt gebracht als wij ons zo van ons stuk laten brengen door een situatie dat we vergeten dat ‘de ware rechtsmacht van de wereld bij Gemoed berust’, bij God. Wij moeten uitgaan van de goddelijke openbaring, willen wij een juist inzicht verkrijgen. Denk eens aan hen die politiek asiel zoeken. Ook in deze gevallen blijkt vaak dat wat goed is voor de ene partij niet betekent dat het ook goed is voor de andere. Zijn we ervan overtuigd dat we altijd in ieder geval de juiste beslissing nemen of asiel moet worden toegewezen of niet? En wat doen we in het geval er een vloed van asielzoekers het land binnenkomt. Hoe vinden we een rechtvaardige oplossing voor beide kanten? Van een menselijk standpunt uit gezien lijkt de oplossing soms niet eenvoudig. Maar als we uitgaan van het feit dat ‘de ware rechtsmacht van de wereld berust bij Gemoed, dat elk gevolg bestuurt, en erkent, dat alle veroorzaking in het goddelijk Gemoed is gelegen’ dan kunnen we in gebed bevestigen dat het almachtig en goddelijk Gemoed werkelijk alles onder controle heeft. Wat de ontwikkeling ook teweeg brengt, het zal blijken dat wij in staat zijn met de verandering te leven. Het goddelijk Gemoed geeft de weg naar een oplossing aan voor hen die uitvoering aan de taak moeten geven.

woensdag 17 augustus 2016

Zien wat er al is

Als we om ons hen kijken zien we allerlei dingen en misschien wel allerlei ongelukkige toestanden. Maar hoe kunnen we hoop zien? Hoe kunnen we geluk zien? En hoe liefde? Met onze ogen zien we de uiterlijke manifestaties van deze zaken. Het z i e n van ideeën en eigenschappen echter vraagt onderscheidingsvermogen dat niet beperkt is tot onze ogen. En dan is het bovendien nog zo dat we niet alleen maar willen toe-kijken als bij een toneelstuk, maar we willen die ideeën ook zelf ervaren.  In Christian Science leren we de noodzaak inzien om ogenblikkelijk te reageren op de geestelijke ideeën als ze in ons opkomen, omdat dat een praktisch en direct resultaat heeft. Wij allen vandaag kunnen het voorbeeld van Jezus volgen, zoals Mrs. Eddy dat deed. Ook wij kunnen onze gedachten openen, het geestelijk inzicht tot ontwikkeling laten komen en er in ons leven uiting aan geven. Het resultaat is genezing. Geestelijke visie laat ons geestelijke ideeën zien. Geestelijke visie stelt ons in staat geestelijke kracht en macht waar te nemen. Geestelijke visie weet dat de mens nooit zijn greep op het goede verliest en het geestelijk goede de mens nooit verlaat. Het ziet de ware aard van iedere door God geschapen individu. Het is niet een menselijk optimisme. Het is het gebruikmaken van van de zuivere zintuigen van Ziel om te zien wat er al is.

dinsdag 16 augustus 2016

De heerlijkheid des Heeren

In Christian Science is gebed een bewuste gemeenschap met God - het erkennen van de volmaaktheid van God en de daaruit voortvloeiende volmaaktheid van de mens. Het ontkent de onjuistheden, die geen deel van ons ware zelf uitmaken, en bevestigt de juistheid van onze identiteit als de volmaakte uitdrukking van God. Als we een duidelijk begrip van onze ware identiteit verkregen hebben, groeit het verlangen in ons dit begrip nog verder te ontwikkelen door onze naaste te helpen en de samenleving te verbeteren. Jezus was een activist. Hij trok zich niet terug uit de wereld om in zijn eentje de begrenzingen van de stof te overwinnen en zijn eigen zaligheid uit te werken. Hij gebruikte zijn begrip in het dagelijkse leven om de mensen te genezen en een betere maatschappij tot stand te brengen. Mrs. Eddy spreekt in haar boeken vaak over de mens als beeld in alle grootsheid. Wat zijn de verschillende eigenschappen die we in alle grootsheid uitgebeeld vinden? Het zijn eigenschappen als waardigheid, kalmte, evenwichtigheid, bevalligheid, reinheid, harmonie, adeldom, welsprekendheid. In 2Kor. 3:18 staat: “Wij allen met ongedekte aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, als door des Heeren Geest.”

zondag 14 augustus 2016

Next chat 16 Augustus 2016How praying with the Lord​'​s Prayer brings healing

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on August 16, 2016 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Marian-English-web
The Lord's Prayer may be the most well-known prayer in much of the world.
This is evidently the one prayer that Jesus taught his disciples, and it's the prayer that "covers all human needs," writes Mary Baker Eddy in Science and Health with Key to the Scriptures.  
How does the Lord's Prayer bring about healing? How can you apply it to what you're praying about? How can you pray with it more deeply? 
Join us for an inspiring chat about the healing that can come about when praying with the Lord's Prayer.
About Marian English: After a friend introduced her to Christian Science, Marian exchanged her career as a professional musician for a career as a practitioner of Christian Science healing. She traveled throughout the United States, Canada, and Europe, speaking as a member of the Christian Science Board of Lectureship at churches, health-care facilities, prisons, and homeless shelters. Marian has served The Mother Church in many other ways including as Second Reader of The Mother Church, The First Church of Christ, Scientist, in Boston; as President of The Mother Church; and as a frequent contributor to the Church periodicals. Marian lives in Colorado Springs, Colorado.