dinsdag 5 juli 2016

Grondslag voor eenheid

Het was de taak van Jezus om de zonden van de wereld weg te nemen, om de hindernissen en beletsels op te ruimen die de mensheid verdelen en van de liefde en harmonie van God gescheiden houden. Op zijn barmhartige wijze bracht Jezus zijn volgelingen dichter bij God als de universele alliefhebbende Vader, die Zijn eigen geestelijke schepping van volmaaktheid ononderbroken handhaaft. Paulus moedigde die vroegere werkers aan om in harmonie en eendracht samen te arbeiden. Op momenten dat afgunst, jaloezie en partijstrijd onder hen heerste, waarschuwde hij hen met de woorden: “Weet gij dan niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in u woont?” (1Kor). Zo leidde Paulus hen naar een dieper begrijpen van de eenheid van de mens met God, die de grondslag is voor eenheid tussen de mensen onderling. Naarmate we de geestelijke aard van de mens erkennen en in alle nederigheid meer oog hebben voor de individuele relatie van de mens met God, zien we de mogelijkheden en talenten van anderen onder Gods leiding in actie. De neiging tot oordeel of kritiek valt van ons af en ons karakter wordt nobeler, levendiger en ontspannen.

Geen opmerkingen: